giáo trình bồi dưỡng cấp cccm giáo trình bồi dưỡng cấp cccm

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
8 Vật liệu cơ khí 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7 Vẽ kỹ thuật 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 Thủy nghiệp cơ bản 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
2 Tin học ứng dụng 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
8 Pháp luật Giao thông ĐTNĐ 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 MH 05. Nghiệp vụ máy trưởng 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4 DT ThoMay 1 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
3 An toàn cơ bản 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4 Cấu trúc tàu 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
9 Máy tàu 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
10 Kinh tế vận tải 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuỷ thủ hạng nhì 28/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
2 Tin học ứng dụng 28/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Tiếng Anh cơ bản 26/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
54/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam 24/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải 23/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
49/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 21/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
45/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa 03/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng