giáo trình bồi dưỡng cấp cccm giáo trình bồi dưỡng cấp cccm

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
DT-T3 DT T3 09/04/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ DT T3
1 Tiếng Anh cơ bản 10/03/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
24/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 26/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
75/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 18/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
70/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa. 04/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
110/2014/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 19/11/2014 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
111/2014/NĐ-CP Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa. 19/11/2014 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
66/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới. 12/11/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
64/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về định mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa (Thay thế Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 và Thông tư số 48/2011/TT). 09/11/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
61/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa 27/10/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
26/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì ĐTNĐ quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách Trung ương. 07/07/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đầu tư Đinh La Thăng
50/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa 17/06/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
4409/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 31/12/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
57/2013/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo đảm an ninh tại các cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 27/12/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
37/2013/TT-BGTVT Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm. 23/10/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
32/2013/TT-BGTVT Thông tư "Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa". 15/10/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
128/2013/NĐ-CP Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam 14/10/2013 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
31/2013/TT-BGTVT Thông tư ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 09/10/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa. 21/08/2013 Liên bộ Đường thủy nội địa Trương Tấn Viên - Bùi Cách Tuyến