Nội dung ý kiến góp ý Nội dung ý kiến góp ý

Quay lại

Hiện nay Cục ĐTNĐ đã cung cấp phần mềm tra cứu GCNKNCM thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa tại địa chỉ http://tracuu2.viwa.gov.vn/tracuutv/DanhSachThuyenVien rất thuận tiện, tuy nhiên để cho việc tra cứu được nhanh chóng và dễ dàng hơn, đề nghị bản quản trị bỏ ô nhập mã xác nhận trước khi tra cứu dữ liệu.

Nội dung Hiện nay Cục ĐTNĐ đã cung cấp phần mềm tra cứu GCNKNCM thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa tại địa chỉ http://tracuu2.viwa.gov.vn/tracuutv/DanhSachThuyenVien rất thuận tiện, tuy nhiên để cho việc tra cứu được nhanh chóng và dễ dàng hơn, đề nghị bản quản trị bỏ ô nhập mã xác nhận trước khi tra cứu dữ liệu.
Thư điện tử hoanggiang86nd@gmail.com
Thời gian PAKN 21/06/2016 19:08
Thời gian trả lời PAKN 21/06/2016 19:07
Nội dung phản hồi

Ý kiến góp ý Ý kiến góp ý

Tiêu đề (*)
Tóm tắt
Nội dung
Họ tên (*)
Đơn vị công tác (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại
Thư điện tử (*)
File đính kèm (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA