Nội dung ý kiến góp ý Nội dung ý kiến góp ý

Quay lại

Hiện nay giao thông đường thủy nội địa ngày càng phát triển. Con là một sinh viên chuyên nghành quy hoạch đang muốn tiếp xúc thực tế. Cũng như muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu quy hoạch đường thủy nội địa của nước mình. Con đề nghị các cô chú cung cấp nhiều dữ liệu chuyên nghành ĐTNĐ lên Cổng thông tin để sinh viên bọn con có thể tra cứu tìm hiểm sử dụng dữ liệu chuyên ngành phục vụ học tập, thực tế.

Nội dung Hiện nay giao thông đường thủy nội địa ngày càng phát triển. Con là một sinh viên chuyên nghành quy hoạch đang muốn tiếp xúc thực tế. Cũng như muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu quy hoạch đường thủy nội địa của nước mình. Con đề nghị các cô chú cung cấp nhiều dữ liệu chuyên nghành ĐTNĐ lên Cổng thông tin để sinh viên bọn con có thể tra cứu tìm hiểm sử dụng dữ liệu chuyên ngành phục vụ học tập, thực tế.
Thư điện tử hoanggiang86nd@gmail.com
Thời gian PAKN 21/06/2016 19:09
Thời gian trả lời PAKN 21/06/2016 19:06
Nội dung phản hồi

Ý kiến góp ý Ý kiến góp ý

Tiêu đề (*)
Tóm tắt
Nội dung
Họ tên (*)
Đơn vị công tác (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại
Thư điện tử (*)
File đính kèm (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA