Nội dung ý kiến góp ý Nội dung ý kiến góp ý

Quay lại

Ðề nghi các xếp tới đây cho tàu sông ăn mặc quân phục hàng hải nghiêm túc khi ra vào cảng,thời buổi hiện đại hóa rồi mà thuyền máy trưởng còn ăn bận lôi thôi lên các cảng để làm việc,đê nghi cục gtvt xem xét việc này thật cấp bách và nghiêm túc. Tôi là người dân rất mong thấy đất nước,và đường thủy nội địa phát huy văn minh hiện đại và văn hóa của đường thủy.

Nội dung Ðề nghi các xếp tới đây cho tàu sông ăn mặc quân phục hàng hải nghiêm túc khi ra vào cảng,thời buổi hiện đại hóa rồi mà thuyền máy trưởng còn ăn bận lôi thôi lên các cảng để làm việc,đê nghi cục gtvt xem xét việc này thật cấp bách và nghiêm túc. Tôi là người dân rất mong thấy đất nước,và đường thủy nội địa phát huy văn minh hiện đại và văn hóa của đường thủy.
Thư điện tử hoanggiang86nd@gmail.com
Thời gian PAKN 21/06/2016 19:09
Thời gian trả lời PAKN 21/06/2016 19:05
Nội dung phản hồi

Ý kiến góp ý Ý kiến góp ý

Tiêu đề (*)
Tóm tắt
Nội dung
Họ tên (*)
Đơn vị công tác (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại
Thư điện tử (*)
File đính kèm (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA