Hiệp định hữu nghị hợp tác song phương giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam Và Bộ Giao thông công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ Hiệp định hữu nghị hợp tác song phương giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam Và Bộ Giao thông công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ

Từ khóa Xem với cỡ chữ

Triển khai Ý định thư thực hiện Hiệp định hữu nghị hợp tác song phương giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam Và Bộ Giao thông công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ giai đoạn 2020 – 2022; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trân trọng gửi các bên đối tác dữ liệu về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp Bỉ tiếp cận thị trưởng Việt Nam và tìm kiếm cơ hội hợp tác.


Tải về: Dữ liệu về lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam

            Viet Nam IWT Enterprises Data (ENG)