Trang chủ

Kết cấu hạ tầng

Phổ biến thông tin thống kê
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa đăng tải các số liệu thống kê ngành trên Cổng thông tin điện tử như sau:

- Chiều dài đường thủy nội địa chia theo tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương (sơ bộ năm 2106): Xem và tải

Quay lại

  Thống kê truy cập

Đang online: 84
Tổng số truy cập: 3849925