Trang chủ

Kết cấu hạ tầng

Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ GTVT có Quyết định số 4835/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa. Chi tiết về Đề án...

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông

Chuẩn hóa kích thước các cầu bắc qua 45 tuyến sông Quốc gia.

Chuẩn hóa kích thước các cầu bắc qua 45 tuyến sông Quốc gia.

Dự án Luồng sông Hậu: Mạnh tay với nhà thầu yếu

Ban Quản lý dự án Hàng hải đã có những biện pháp mạnh tay với những nhà thầu yếu...

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Lở sông ở miền Tây, đường bêtông bị cắt đôi

Lở sông ở miền Tây, đường bêtông bị cắt đôi

Phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa

Phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 155
Tổng số truy cập: 6401005