Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

Cảng vụ hàng hải, đường thủy được xử phạt vi phạm về môi trường
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nghị định 155 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 1/2/2017, quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường...

 
4

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Theo Nghị định 155 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 1/2/2017, quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt một số nhóm hành vi vi phạm được quy định tại Điều 33, 34 và 47 của nghị định.

 
 

Cụ thể, vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu nhưng không báo cáo kịp thời; không tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu, chủ cảng bến có hoạt động gây nguy cơ tràn dầu); vi phạm trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (vận chuyển hàng nguy hiểm mà không có giấy phép, không làm sạch phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm...); gây cản trở hoạt động quản lý nhà nước về môi trường.

Ngoài ra, Cảng vụ hàng hải có thêm thẩm quyền xử phạt đối với nhóm hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường biển được quy định tại Điều 27 (chủ phương tiện, chủ kho hàng hóa có nguy cơ gây sự cố môi trường  mà không thông báo cho lực lượng chức năng, vận chuyển xăng dầu mà không có kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường...).

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 181
Tổng số truy cập: 14116544