Trang chủ

khoa học công nghệ - môi trường

Hưởng ứng các hoạt động về “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015”

Hưởng ứng các hoạt động về Ngày Đại dương thế giới với chủ đề "Đại dương lành mạnh, hành tinh lành mạnh" và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 (từ ngày 01 đến ngày 08/6) do Bộ Tài...

Quy trình Tham vấn trước đối với đề xuất công trình thủy điện Đôn Sa - Hông của Lào trên dòng chính sông Mê Công

Quy trình Tham vấn trước đối với đề xuất công trình thủy điện Đôn Sa – hông của Lào trên dòng chính sông Mê Công

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Định mức liên quan đến ngành Đường thủy nội địa

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Định mức, Quy trình kỹ thuật liên quan đến Đường thủy nội địa Việt Nam

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

Đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ sử dụng vệ tinh GPS

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ Số: 19/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14...

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Báo hiệu bằng vật liệu Polyurethane

Chiếu sáng tiện ích sẽ là tương lai của tàu thủy

Danh mục gốc Facebook Google Twitter Youtube Chiếu sáng tiện ích sẽ là tương lai của tàu thủy

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK

Rửa xe tự động và phun sương dập bụi ở các cảng

Rửa xe tự động và phun sương dập bụi ở các cảng

Năm 2016: Sử dụng dữ liệu điện thoại di động để điều hành giao thông

Năm 2016: Sử dụng dữ liệu điện thoại di động để điều hành giao thông

Cảnh báo lũ quét bằng công nghệ M2M

Cảnh báo lũ quét bằng công nghệ M2M

Tàu cánh ngầm bị cháy "lên lịch" hoạt động trở lại

Tàu cánh ngầm bị cháy "lên lịch" hoạt động trở lại