Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Đầu tư 1.800 tỷ đồng cho hạ tầng đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Đây là số tiền đầu tư vào 2 dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo – giai đoạn 2, nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Sài Gòn (đoạn cầu Bình Lợi- Bến Lức)

Tổng số vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm 2015, với hình thức đầu tư PPP.

Kênh Chợ Gạo (ảnh GTVT)

Đây là những dự án đầu tiên trong Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thủy nội địa được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt trong quá trình đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Mục tiêu cụ thể của Đề án, về huy động vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2015 - 2020, đạt khoảng 40% (tương ứng khoảng 45 dự án/12 nghìn 600 tỷ đồng) tổng nhu cầu vốn đầu tư. Riêng giai đoạn 2015 - 2016 thí điểm thực hiện ít nhất 02 dự án với 1.800 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa. Giai đoạn sau năm 2020 đạt khoảng 70% tổng nhu cầu vốn đầu tư. Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa cơ bản hoàn thành trong năm 2015.

Đề án huy động vốn xã hội hóa xây dựng hạ tầng đường thủy nội địa cũng nêu rõ các giải pháp chủ yếu về thể chế chính sách; các hình thức hoàn vốn đầu tư; giải pháp thu phí; công tác quản lý nhà nước và quy hoạch và tổ chức thực hiện./.

Hoài Lam/VOV-Trung tâm Tin
 
Quay lại