Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ GTVT có Quyết định số 4835/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Chi tiết về Đề án download tại đây.

Quay lại