Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III phối hợp với Trường CBQL GTVT tổ chức lớp bồi dưỡng, quản lý cấp phòng
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và nguồn quy hoạch, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III đã phối hợp với Trường cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức lớp K22 "Bồi dưỡng, quản lý cấp phòng cho 75 cán bộ Cảng vụ từ ngày 26/9/2020 đến 12/10/2020. Tham dự Lễ khai giảng, về phía cơ sở đào tạo có ông Đỗ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Về phía Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III có ông Bùi Công Phước, Phó Giám đốc phụ trách đơn vị.

Ông Đỗ Văn Tuấn- Hiệu trưởng Trường CBQL GTVT phát biểu tại Lễ khai giảng

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là nhằm trang bị kiến thức về : Năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch, Kỹ năng áp dụng pháp luật, Kỹ năng tham mưu, Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông, Cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0,... 

Ông Bùi Công Phước- Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết thu hoạch về kiến thức, kỹ năng thu nhận được, phân tích, đề xuất vận dụng vào thực tiễn ở vị trí công tác của lãnh đạo phòng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và khả năng thuyết trình cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm mới trong việc điều hành công việc cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Quay lại