Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 09/9/2020, tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, đồng chí Nguyễn Ngọc Thùy – Quyền Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV đã chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV với sự tham dự 34 đại biểu, đại diện cho 150 công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn  Cục ĐTNĐ Việt Nam phát động với mục tiêu: " Trách nhiệm - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển", trong 05 năm qua, thông qua các phong trào thi đua, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV đã có 10 cá nhân, 06 tập thể được nhận Giấy khen của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 07 cá nhân, 03 tập thể nhận Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, đây là những tấm gương tiêu biểu của đơn vị giai đoạn 2015-2020.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV Huỳnh Văn Út cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, Ban lãnh đạo đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Công đoàn thực hiện tốt Chị thỉ của Bộ Giao thông vận tải về " Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương lao động, nâng cao đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức", triển khai thực hiện văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với phương châm "4 Xin", "4 Luôn", phát động các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; "Uống nước nhớ nguồn"…

Đồng chí Dương Hùng Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị đã phát biểu hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua, bày tỏ sự đoàn kết nhất trí và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2020-2025) mà lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV phát động; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cam kết phát huy sức mạnh tổng hợp, hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua yêu nước Hội nghị đã đề ra, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn  vị ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV

Quay lại