Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I tập trung thực hiện triển khai những giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cuối năm
Từ khóa Xem với cỡ chữ

 Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cuối năm sẽ còn rất phức tạp, nặng nề, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I sẽ tập trung thực hiện triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐTNĐ tới các chủ bến, người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông, các chủ cảng, bến TNĐ, chủ công trình trên đường thủy nội địa, người dân tham gia giao thông trên đường thủy nội địa. 

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và các văn bản có liên quan đến hoạt động quản lý của Chi cục để tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đường thủy nội địa và thúc đẩy vận tải thủy phát triển. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành cơ sở năm 2023. Tập trung kiểm tra xử lý đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, thi công công trình…vi phạm quy định luật Giao thông đường thuỷ nội địa theo thẩm quyền. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

- Đặc biệt trong công tác thanh tra chuyên ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã được phê duyệt. Chỉ đạo các Đội Thanh tra an toàn tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, bến thủy nội địa hoạt động không phép.Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các Đội Thanh tra - An toàn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức thanh tra trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Đối với công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và phòng chống thiên tai, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo trì thường xuyên, điều tiết khống chế đảm bảo giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra luồng tuyến, báo hiệu, các khu vực điều tiết khống chế ĐBGT, phối hợp các đơn vị quản lý bảo trì, điều tiết ĐBGT, các cơ quan chức năng tại địa bàn để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nam Trí Đức

Tạp chí Doanh nghiệp hội nhập

Quay lại