Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Hạn chế giao thông đường thủy để khắc phục sự cố cầu An Thái
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Từ 07h00 ngày 08/3/2016, tất cả các phương tiện thủy đi qua khu vực cầu An Thái sẽ bị cấm (trừ phương tiện của cơ quan chức năng xử lý sự cố). Phạm vi cấm từ Km 19+000 đến Km 20+ 000 (cách thượng và hạ lưu tính từ vị trí cầu An Thái 500m), thời gian cấm tạm thời trong 30 ngày.

Chi tiết về văn bản xem và down tại: Đây

Quay lại