Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong các ngày 29/3/2021 và 01/4/2021, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 29/3/2021, tại Hà Nội, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện công bố quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Khánh, Chuyên viên chính Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực II, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, kể từ ngày 01/4/2021. Tham dự buổi công bố có các đồng chí Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Cục, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II cùng toàn thể công chức và người lao động Văn phòng Cục.

Cục trưởng Bùi Thiên Thu trao Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Khánh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Tại buổi công bố, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chúc mừng ông Trần Văn Khánh được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cục tin tưởng, bổ nhiệm. Cục trưởng cũng đề nghị ông Khánh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trưởng công tác, không ngừng học hỏi, đoàn kết phối hợp cùng tập thể lãnh đạo và công chức Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ đơn vị.

Ngày 01/4/2021, tại trụ sở Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện công bố quyết định của Cục trưởng, bổ nhiệm ông Trần Văn Thọ, Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc, kể từ ngày 01/4/2021.

Cục trưởng Bùi Thiên Thu trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thọ giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Thọ

Phát biểu tại buổi công bố, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chúc mừng ông Trần Văn Thọ được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cục tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc. Cục trưởng đề nghị ông Thọ xác định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cục trưởng đề nghị ông Trần Văn Thọ cần lưu ý giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên trao đổi, phối hợp tốt với các đồng chí trong Ban lãnh đạo đơn vị, các bộ phận chuyên môn, bảo đảm dân chủ trong quản lý điều hành; Bám sát thực tế với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì đường thủy nội địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp; Cần quan tâm chăm lo đời sống người lao động, nhất là người lao động tại các địa bàn còn khó khăn.

Cục trưởng cũng đề nghị tập thể công chức, người lao động Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc không ngừng phấn đấu, lấy công việc làm thước đo, giúp đỡ Ban lãnh đạo đơn vị nói chung và ông Trần Văn Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển đơn vị.

Nhân dịp này, Cục trưởng cũng trân trọng ghi nhận đóng góp của các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc: ông Nguyễn Công Minh - Phó Chi cục trưởngvà ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chi cục trưởng, trong thời gian vừa qua, mặc dù trong điều kiện đơn vị chưa được kiện toàn Ban lãnh đạo, đã khắc phục khó khăn, ổn định đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giao phó.

Văn phòng

Quay lại