Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Quy chế giao thông đường thủy 03 km sông Đào Hạ Lý - Khu vực sông Đào Hạ Lý
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 02/4/2018, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn số 327/ĐTNĐPB-TB về việc thông báo Quy chế giao thông đường thủy qua lại khu vực luồng ĐTNĐ 03 Km sông Đào Hạ Lý - TP. Hải Phòng, chi tiết như sau:

Quy chế giao thông: Xem và tải

Quay lại