Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Quyết định công bố danh mục dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

   Ngày 09/5/2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện công tác nạo vét luồng đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia theo Danh mục dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm đã được công bố.

Download file Quyết định tại đây:

Quay lại