Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 01/6/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 1042/CĐTNĐ-QLKCHT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm trên các tuyến sông, kênh, chi tiết như sau:

Công văn 1042: Xem và tải

Quay lại