Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Thông báo hạn chế giao thông
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo hạn chế giao thông trên sông Sài Gòn và kênh Phú Hữu Bài Xàu, chi tiết như sau:

1. Hạn chế giao thông trên sông Sài Gòn: Xem và tải

2. Hạn chế giao thông trên sông Phũ Hữu Bài Xàu: Xem và tải

Quay lại