Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Thông báo luồng định kỳ tháng 02 - hồ Lai Châu
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ hồ Lai Châu đoạn từ Km0+00 đến Km82+400, chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại