Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Thông báo luồng qua Âu Rạch Chanh
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận tải đường thủy về việc lưu thông qua Âu Rạch Chanh thuộc Dự án WB5 chi tiết như sau:

1. Thông báo về khai thác, vận hành Âu Rạch Chanh tại KM 53 hành lang đường thủy Quốc gia số 2 thuộc Dự án WB5: Xem và tải.

2. Thông báo giao thông thủy trên tuyến Hành lang đường thủy số 2 thuộc Dự án WB5: Xem và tải

Quay lại