Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Thông báo luồng tháng 3 - sông Ruột Lợn, sông Kinh Thầy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 16/3/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 404/CĐTNĐ-QLKCHT về việc thông báo luồng định kỳ 2 tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Bắc (tháng 3/2018), chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại