Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Thông báo luồng định kỳ Kênh Ba Hòn

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông áo luồng định kỳ Kênh Ba Hòn, chi tiết như sau: Thông báo luồng: xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông áo luồng thường xuyên tháng 5 - khu vực miền Nam, chi tiết như sau: Thông báo luồng: xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 4 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 - khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng tháng 4 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng tháng 4 - khu vực phía Bắc

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 khu vực phía Bắc, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng định kỳ Rạch Sỏi - Hậu Giang

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ Rạch Sỏi - Hậu Giang, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo giao thông đường thủy sông Đào Hạ Lý

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo giao thông đường thủy qua lại 03 km sông Đào Hạ Lý, TP Hải Phòng, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo lịch trực đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo lịch trực bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và 30/4, 01/5/2019, cụ thể như sau: Lịch trực, nghỉ lễ: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Thanh Hóa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Thanh Hóa, chi tiết như sau: Thông báo luồng: xem và tải

Thông báo luồng định kỳ sông Tiền

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ sông Tiền, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng định kỳ Kênh Tám Ngàn

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ Kênh Tám Ngàn, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Nghiên cứu điển hình về thúc đẩy phát triển hành lang kết nối cảng và đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ

Nghiên cứu điển hình về thúc đẩy phát triển hành lang kết nối cảng và đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ Với chủ đề xuyên suốt "Kết nối, vận tải...

Bà Đại sứ Hà Lan thị sát hành lang vận tải thủy qua kênh Chợ Gạo

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Ngài Mark Rutte, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư và thương mại, đoàn công tác do bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan dẫn...

Thông báo luồng định kỳ Bạc Liêu Vàm Lẽo

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo định kỳ tuyến kênh Bạc Liêu Vàm Lẽo, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng định kỳ nhánh Cung Hầu

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ nhánh Cung Hầu, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng định kỳ sông Vàm Nao

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ kênh Vàm Nao, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng định kỳ kênh Ba Thê

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ kênh Ba Thê, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực phía Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực phía Nam, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải