Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Đường thủy tổ chức bộ máy theo Luật Giao thông ĐTNĐ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nhiệm vụ cải cách bộ máy là xây dựng hoàn chỉnh mô hình tổ chức tổng thể của Cục theo Luật Giao thông ĐTNĐ.

ĐườngThủyVN-_3
Cục Đường thủy nội địa.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam Hoàng Hồng Giang vừa ký quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam, với mục tiêu xây dựng mô hình quản lý hợp lý để hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Đường thủy.

Nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy là xây dựng hoàn chỉnh mô hình tổ chức tổng thể của Cục theo Luật Giao thông ĐTNĐ và triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT. Sửa đổi, ban hành quy định về phân cấp quản lý giữa Cục và các đơn vị trực thuộc Cục; đổi mới phương thức và chuẩn hóa quy trình làm việc giữa cơ quan Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông vào phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Cục (www.viwa.gov.vn), cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân; cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ từ cổng thông tin điện tử để in ra giấy và cao hơn là cho phép điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ tới Cục.

Theo Huy Lộc (Báo Giao thông)

Quay lại