Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Bộ Giao thông Vận tải sẽ thanh tra trách nhiệm các đơn vị trực thuộc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2016, theo đó, Bộ giao thông Vận tải sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với tổ chức thuộc Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, KN,TC và PCTN; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, quản lý công chức.

Về thanh tra chuyên ngành, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thanh tra công tác tổ chức, quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình, trọng tâm đối với Quốc lộ I, đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và các dự án PPP; thanh tra công tác cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp do Bộ quản lý.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể như đường bộ, sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khi thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác.

Lĩnh vực đường sắt, thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông; trách nhiệm trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại Ga; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Lĩnh vực hàng hải, thanh tra công tác quản lý, bảo trì luồng; đảm bảo an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quản lý khai thác cảng; hoạt động hoa tiêu; công tác đào tạo, huấn luyện cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; trách nhiệm kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng.

Lĩnh vực hàng không, thanh tra công tác duy trì điều kiện khai thác cảng, sân bay; cung cấp dịch vụ điều hành bay; khai thác tàu bay; điều kiện, cơ sở đào tạo và công tác huấn luyện nhân viên; bảo trì công trình; an toàn, an ninh.

Còn lĩnh vực đường thủy nội địa, tiến hành thanh tra hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; điều kiện tiêu chuẩn cảng, bến thủy; quản lý, bảo trì luồng, báo hiệu; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn người lái, thuyền viên, phương tiện; trách nhiệm kiểm soát tải trọng phương tiện.

Theo Báo Thanh tra

Quay lại