Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Buổi gặp mặt đối với công chức mới trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020, 2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 21/6/2022, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đối với công chức mới trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020, năm 2021.

Chủ trì buổi gặp mặt Cục trưởng Bùi Thiên Thu, cùng dự có ông Ngô Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn Cục; đại diện Lãnh đạo các phòng cơ quan Cục và 12 công chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng năm 2020, 2021 vào các phòng cơ quan Cục.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Sỹ Duy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo tổng quan về quá trình thi tuyển và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với 24 công chức trúng tuyển vào Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định, trong đó có 12 công chức được tuyển dụng làm việc tại các phòng cơ quan Cục.

Các công chức mới đã phát biểu, nêu những thuận lợi, khó khăn của cá nhân và đề xuất nguyện vọng với Lãnh đạo Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục, Đoàn thanh niên Cục xem xét quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động, tạo điều kiện để các công chức mới được giao lưu, gắn kết, học hỏi với các đơn vị, đồng nghiệp trong đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Bùi Thiên Thu khẳng định tập thể Lãnh đạo Cục, Công đoàn Cục luôn quan tâm đối với đội ngũ công chức trẻ, tạo mọi điều kiện, môi trường tốt nhất để công chức trẻ được phấn đấu, rèn luyện, phát triển. Đồng chí mong muốn và tin tưởng các đồng chí mới tuyển dụng sẽ nỗ lực trau dồi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, với quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ; bằng kiến thức đã được đào tạo; với tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, công chức, trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cơ quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tập sự; tham mưu hiệu quả vào công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Cục trưởng chỉ đạo Đoàn thanh niên khẩn trương xây dựng chương trình cụ thể, trình Lãnh đạo Cục để triển khai các hoạt động của Đoàn theo đề xuất của các đồng chí công chức mới. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo các phòng có công chức được tuyển dụng phân công nhiệm vụ đúng theo vị trí việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn công chức mới làm quen với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quay lại