Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III tổ chức thi nghiệp vụ thường niên năm 2015
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong hai ngày 18 và 19/6/2015, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ năm 2015, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nguyễn Ngọc Thạch. Đây là một hoạt động thường niên để củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

Quang cảnh phòng thi

Thành phần tham dự gồm 92 viên chức là Phó đại diện, các cảng vụ viên và kế toán viên đang công tác tại các đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III.

Nội dung thi bao gồm kiến thức liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn như: trình báo đường thủy nội địa, an ninh cảng thủy nội địa, đặc tính kỹ thuật luồng tuyến, tình hình thủy văn khu vực quản lý, Hiệp định vận tải thủy Việt Nam - Campuchia, chứng chỉ chuyên môn,...

Hình thức kiểm tra gồm 59 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận. Đề kiểm tra nghiệp vụ được chọn lọc từ hơn 700 câu hỏi trong ngân hàng đề thi do đơn vị tự biên soạn trên phần mềm ứng dụng PAWITestPro3.0.

Sau hai ngày thi tích cực và sôi động, Hội thi đã hoàn tất các nội dung thi. Điểm thi trung bình của cán bộ, viên chức đạt 66.5 điểm; trong đó:

- Loại giỏi (từ 8.0 điểm trở lên) là 12 người, đạt 13%

- Loại khá (từ 65 – 79 điểm) là 47 người, đạt 51%

- Loại trung bình (từ 50 – 64 điểm) là 33 người, đạt 36%

- Không có cán bộ, nhân viên bị điểm yếu.

Qua kỳ thi, đã tạo được bước chuyển biến trong nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên trong Đơn vị. Đây là một tín hiệu tốt khẳng định việc xây dựng quy chế đào tạo, xếp loại cảng vụ viên và tổ chức kỳ thi kiểm tra nghiệp vụ hàng năm là việc làm đúng đắn, cần duy trì thường xuyên và lâu dài.

Quay lại