Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục ĐTNĐ Việt Nam giao ban công tác tháng 11 và làm việc với các công ty QLBT ĐTNĐ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11, tại trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 11/2020. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Cục, Văn phòng Đảng ủy, Lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

Họp giao ban công tác tháng 11

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Cục, ý kiến của đại diện các phòng và các đơn vị dự họp, phát biểu của đồng chí Phó Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn Cục, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá các phòng, các đơn vị đã cố gắng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ công tác tháng 11 theo kế hoạch. Về kế hoạch công tác tháng 12, Cục trưởng giao các phòng, các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với công tác xây dựng VBQPPL và quy hoạch, các phòng tham mưu cần bám sát Bộ, Chính phủ về tình hình các dự thảo Nghị định quy định quản lý hoạt động ĐTNĐ và Nghị định sửa đổi Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ; các dự thảo Thông tư, đặc biệt là các Thông tư, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ.

Đối với công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, Cục trưởng yêu cầu các phòng, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu công tác QLBT, điều tiết đảm bảo giao thông, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân các nguồn kinh phí năm 2020. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị công tác đấu thầu QLBT năm 2021 theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 và chú trọng rà soát các hạng mục không thường xuyên trong kế hoạch năm 2021.

Cục trưởng cũng yêu cầu phòng tham mưu, các Chi cục và Cảng vụ ĐTNĐ tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ trên địa bàn, có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến ý thức đảm bảo ATGT đến người dân, chủ phương tiện đặc biệt là các phương tiện thô sơ, dân sinh.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác cũng cần quan tâm chú ý đó là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Cục ĐTNĐ Việt Nam theo Quyết định số 270/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT, công tác thi tuyển công chức năm 2020,…

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị các đồng chí Phó Cục trưởng nêu cao tinh thần gương mẫu, lãnh đạo các phòng và các đơn vị phát huy cao độ tính chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp sau cuộc họp giao ban, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì buổi làm việc với 15 Công ty Cổ phần QLĐS và QLBT ĐTNĐ, 03 Công ty khu vực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh).

Làm việc với các công ty QLĐS và QLBT ĐTNĐ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các công ty đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã ký với Cục năm 2020 và có một số kiến nghị, đề xuất. Cục trưởng đánh giá cao nỗ lực của các công ty đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ các hợp đồng đã ký với Cục, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các công ty và giao các phòng tham mưu nghiên cứu giải quyết. Cục trưởng cũng đề nghị các công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các công trình và quan tâm đảm bảo đời sống người lao động, đặc biệt là các công ty khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng thiệt hại do đợt bão, lũ vừa qua./.

Văn phòng

Quay lại