Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam họp triển khai Công điện 1099/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 23/8/2021, tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8683/BGTVT-VT ngày 22/8/2021 về việc triển khai Công điện số 1099/CĐ-TTg. Tham dự cuộc họp có ông Trần Đỗ Liêm Chủ tịch Hội vận tải thủy nội địa Việt Nam, Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo, Lãnh đạo các phòng: Vận tải – An toàn giao thông, Văn phòng Cục và Lãnh đạo các Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa, và 29 Đại diện các cảng vụ tại các địa phương, gồm: Tp. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang, Tây Ninh (tham dự tại các đầu cầu trực tuyến).

Tại cuộc họp, phòng Vận tải – An toàn giao thông đã trình bày Kế hoạch triển khai Công điện của Thủ tướng, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Lãnh đạo Cảng vụ khu vực III, khu vực IV và các Đại diện tại các địa phương báo cáo về tình hình hoạt động vận tải thủy nội địa, các giải pháp đã được triển khai để tháo gỡ khó khăn.

Để triển khai hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu. Cục trưởng giao phòng Vận tải – An toàn giao thông đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động vận tải thủy trong bối cảnh dịch Covid-19 báo cáo Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải đường thủy.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt nội dung của Công điện số 1099/CĐ-TTg, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong tổ chức hoạt động vận tải đường thủy nội địa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện (ca nô) để kịp thời hỗ trợ tối đa các địa phương trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội (khi được yêu cầu).

Các Cảng vụ Đường thủy nội địa tiếp tục tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác kiểm tra, làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc. Tăng cường thực hiện thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện thủy nội địa thông qua người được ủy quyền làm thủ tục để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Lập danh sách các chốt đường thủy nội của các địa phương trên tuyến đường thủy nội địa (vị trí chốt, các yêu cầu về kiểm soát dịch tại mỗi chốt…) để thông báo cho đơn vị vận tải thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện biết, chuẩn bị trước khi rời cảng, bến hành trình qua các chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy nội địa.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1102/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tiếp tục quán triệt đến các đơn vị, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, là: "Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chỉ kiểm tra tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch; bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu...".

Phòng Vận tải – An toàn giao thông

Quay lại