Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam họp về tổ chức hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 16/9/2021, tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì cuộc họp trực tuyến tổ chức hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo, ông Trần Đỗ Liêm Chủ tịch Hội vận tải thủy nội địa Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các phòng: Vận tải - An toàn giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng, Pháp chế - Thanh tra, Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường, Lãnh đạo các Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa (tham dự tại các đầu cầu trực tuyến).

Tại cuộc họp, phòng Vận tải - An toàn giao thông đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động vận tải trong thời gian qua và trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức giao thông, khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bảo đảm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, phía Nam, Lãnh đạo Cảng vụ khu vực I, II, III, IV báo cáo về tình hình hoạt động vận tải thủy nội địa, các giải pháp đã được triển khai để tháo gỡ khó khăn.

Cục trưởng đã đánh giá những nỗ lực của các đơn vị trong việc đảm bảo cho hoạt động vận tải thủy thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tích cực kế hoạch vận tải thủy thông suốt sau khi nới lỏng giãn cách (Cảng, bến, phương tiện, thuyền viên…); thường xuyên theo dõi tình hình bão lũ để chủ động triển khai thực hiện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị, nhân lực và triển khai các biện pháp ứng phó với bão lũ; Giám đốc các Cảng vụ ĐTNĐ lập nhóm trong địa bàn đơn vị quản lý để trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời xử lý các tình huống cụ thể.

Căn cứ theo đề nghị của Hội Vận tải thủy Việt Nam đối việc tiêm Vắc xin yêu cầu các Cảng vụ ĐTNĐ khu vực làm việc với các cơ quan chức năng của các địa phương tạo điều kiện ưu tiên tiêm Vắc xin cho thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa, theo phương án linh hoạt với mục tiêu phủ rộng hơn nữa việc thuyền viên làm việc trên phương tiện được tiêm Vắc xin.

Đối với phí hạ tầng cảng biển: Giao các phòng tham mưu Cục ĐTNĐ Việt Nam căn cứ đề xuất của các hội, hiệp hội chuyên ngành tiếp tục báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kiến nghị miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu triển khai Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; nghiên cứu Hộ chiếu Vắc xin để tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên hoạt động vận tải trên tuyến Việt Nam - Cam Pu Chia; tiếp tục báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương trong việc kiểm tra, lấy mẫu Test Covid-19 tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động vận tải thủy nội địa bảo đảm thông suốt, an toàn.

Kết thúc cuộc họp Cục trưởng yêu cầu các đơn vị Chi cục ĐTNĐ, Cảng vụ ĐTNĐ, Hội vận tải thủy thường xuyên nắm bắt, trao đổi ý kiến, thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoạt động vận tải thủy nội địa trong điều kiện thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Vận tải - An toàn giao thông

Quay lại