Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức cuộc họp giao ban các công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 27/04/2022, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban (trực tuyến) kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác tháng 04 năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, Đảng ủy, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

Trong tháng 04/2022, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành hơn 200 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của các phòng, đơn vị, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Cục, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã nhấn mạnh trong tháng 4, các phòng, đơn vị thuộc Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác triển khai một số nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị vẫn chưa có sự gắn kết… Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị cần tập trung đánh giá những hạn chế, tồn tại để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 5 và Quý II/2022, tập trung vào một số nội dung: bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5…; triển khai hiệu của Kế hoạch liên ngành ba Cục ở Trung ương cũng như cấp cơ sở; công tác xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo các chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; công tác quản lý vận tải, công tác thực hiện các công trình bảo trì theo kế hoạch được giao, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế,…

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu, khối lượng công việc năm 2022 là rất lớn, đề nghị công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong toàn Cục tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 cũng như Quý II/2022 để tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2022.

Quay lại