Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy"
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Hội nghị "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông ĐTNĐ", đã được Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam tổ chức tại thành phố Ninh Bình với sự chủ trì của Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo. Tham dự Hội nghị có gần 140 đại biểu từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Đường thủy nội địa khu vực I, các Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I và Khu vực II, các chủ doanh nghiệp cảng thủy nội địa, bến kinh doanh xăng dầu, chủ phương tiện trên địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình; và các Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường, Pháp chế - Thanh tra, Vận tải – An toàn giao thông của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Vấn đề thích ứng với biển đổi khí hậu, và giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường đang là một nhiệm vụ cấp bách được Chính phủ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đối với lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa ứng phó sự cố tai nạn, sự cố tràn dầu, giảm thiểu các sự cố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng hiện nay. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành rất nhiều các quy định Pháp luật trong đó có nội dung phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hóa chất, hàng hóa nguy hiểm như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hóa chất, Luật Giao thông ĐTNĐ, Luật Tài nguyên môi trường và Biển đảo, các Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ và cụ thể là  Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trong đó quy định việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Tuy nhiên đến nay, qua công tác kiểm tra về ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng, bến kinh doanh xăng dầu, việc chấp hành các quy định pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trong lĩnh vực đường thủy nội địa chưa tốt, còn rất nhiều hạn chế, số lượng cảng, bến kinh doanh xăng dầu đã có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn quá thấp. Qua tổng hợp số liệu tại các cảng vụ ĐTNĐ các khu vực có: 75/236 cảng và 19/553 bến xăng dầu (đạt 11,9 %)  cảng, bến xăng dầu có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Do vậy, Hội nghị "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa" tại khu vực phía Bắc nhằm triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, ứng phó tràn dầu, thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về công tác ứng phó sự cố tràn dầu được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức với sự tham gia đông đảo của các cơ quan quản lý chuyên ngành môi trường, đường thủy nội địa và hơn 50 doanh nghiệp cảng, bến thủy nội địa khu vực phía Bắc đã cho thấy sự quan tâm, chú trọng của các cơ quan, doanh nghiệp đối với vấn đề ứng phó sự cố tràn dầu.

Báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị bên cạnh các chuyên đề báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam và Cục ĐTNĐ Việt Nam, các đơn vị quản lý chuyên ngành, các doanh nghiệp cảng, bến kinh doanh xăng dầu, chủ phương tiện đã trao đổi các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định; đồng thời có ý kiến, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 12/2021/QĐ-TTg để Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổng hợp báo cáo, kịp thời tháo gỡ cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm

Phòng KHCN-HTQT&MT.

Quay lại