Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Cục trưởng Bùi Thiên Thu làm việc với các đơn vị tại Hải Phòng
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2020, Đoàn công tác của Cục ĐTNĐ Việt Nam do Cục trưởng Bùi Thiên Thu dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với các đơn vị tại Hải Phòng gồm Chi cục ĐTNĐ phía Bắc (Chi cục Bắc), Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I (Cảng vụ I) và Công ty Cổ phần QLĐS số 8 (Công ty 8). Thành phần Đoàn công tác gồm có đại diện Lãnh đạo các Phòng TCCB, KH-ĐT, QLKCHT và Văn phòng Cục.

Cục trưởng làm việc tại Chi cục ĐTNĐ phía Bắc và Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I

Tại các buổi làm việc với Chi cục Bắc và Cảng vụ I, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo Cục trưởng tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 4 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của đơn vị.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Cục trưởng Bùi Thiên Thu nhấn mạnh rằng, Chi cục Bắc và Cảng vụ I là cánh tay nối dài của Cục trong quản lý nhà nước về luồng, tuyến và cảng, bến thủy nội địa. Cục trưởng đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thể hiện qua kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng đã chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục kiện toàn như tổ chức bộ máy, công tác kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ; công tác quản lý bến thủy nội địa không phép, hết phép còn nhiều bất cập,… và đặt ra mục tiêu cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Cục trưởng Bùi Thiên Thu yêu cầu các đơn vị căn cứ các Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, chủ động giải quyết các công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Cục trưởng làm việc tại Công ty Cổ phần QLĐS số 8

Tại buổi làm việc với Công ty 8, sau khi nghe Lãnh đạo Công ty báo cáo tóm lược tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 4 tháng đầu năm 2020, Cục trưởng nhấn mạnh rằng, Công ty 8 tiền thân là Đoạn Quản lý đường sông số 8, đã có lịch sử gắn bó với CụcĐTNĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ đặc thù quản lý bảo trì ĐTNĐ. Cục trưởng ghi nhận kết quả SXKD tích cực của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2020 đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác chung của ngành ĐTNĐ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ, điều tiết hướng dẫn đảm bảo ATGT trên địa bàn, tăng cường ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các tình huống mất ATGT có thể xảy ra./.

Văn phòng Cục

Quay lại