Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cải cách thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 1/7, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của Cục. Cùng dự có lãnh đạo Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin.

 
Cục trưởng Hoàng Hồng Giang báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Nhật kết quả công tác CCHC tại Cục ĐTNNĐ Việt Nam
 
Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam Hoàng Hồng Giang, hiện tại Cục ĐTNĐ đã thực hiện công khai minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa trên trang web của Cục và công khai trên bảng tin tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phần lớn mới đang thực hiện tương ứng với cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Riêng đối với nhóm thủ tục "Cấp, cấp lại các loại giấy phép cho phương tiện vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới" thì hiện tại việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện qua đường bưu điện. Đối với, công tác đơn giả hóa thủ tục hành chính, hiện Cục đã hiện rà soát lại toàn bộ 88 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa và đơn giản hóa còn 63 thủ tục. Đối với việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến, Cục trưởng Hoàng Hồng Giang cho biết, Cục đang triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục và đơn vị trực thuộc Cục và dự kiến cuối năm 2015 sẽ công bố 6 dịch vụ công lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Kế hoạch của Cục là trong năm 2016 sẽ mở rộng thêm 2 dịch vụ công trực tuyến tại Cổng thông tin một cửa quốc gia và đề xuất thực hiện cung cấp 31 thủ tục hành chính do Cục quản lý thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
 
Phát biểu tại buổi làm việc ông Phạm Duy Ninh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT cũng đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Nhật về sự phối hợp giữa Trung tâm và Cục ĐTNĐ trong việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến. Để thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở Cục ĐTNĐ Việt Nam, ông Ninh đề nghị Cục ngoài quan tâm đến hạ tầng phần cứng công nghệ thông tin còn cần sớm hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Cục với đầy đủ các thông tin quản lý nhà nước như các Nghị định của Chính phủ đã quy định, xây dựng và triển khai hệ thống tin điện tử nội bộ. Song song với đó là xây dựng, triển khai và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng thông tin điện tử của Cục.
 
Sau khi nghe đại diện các Phòng, Ban của Cục ĐTNĐ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về công tác cải cách hành chính cũng như công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước tại Cục, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính để có thể giảm bớt hoặc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó Cục cũng cần phân cấp tối đa quyền giải quyết các thủ tục hành chính cho các chi cục ĐTNĐ và các đơn vị cấp dưới tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương và khu vực. Cục ĐTNĐ quyết liệt thực hiện cải cách hành chính là góp phần tăng năng suất lao động và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Cục ĐTNĐ rà soát, đánh giá lại hạ tầng công nghệ thông tin cũng như việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin tại Cục ĐTNĐ và báo cáo Thứ trưởng sau 10 ngày.
Theo Cổng TTĐT Bộ GTVT
 
Quay lại