Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 06/7/2022, đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Cục trưởng Bùi Thiên Thu làm trưởng đoàn, đã tiến hành đi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực cầu Hồ, cầu Đuống sông Đuống, cầu đường sắt Bắc Giang sông Thương; Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo phòng Vận tải – An toàn giao thông, Văn phòng Cục và đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường sông số 4 và Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 6.

Đoàn đã kiểm tra tình hình an toàn giao thông, hoạt động vận tải trên tuyến sông Đuống, sông Thương. Tại hiện trường Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chỉ đạo, động viên anh em các đơn vị cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý bảo trì để công tác điều tiết, chống va trôi được thường xuyên liên tục nhằm bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa, lũ đặc biệt tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy hiểm giúp các phương tiện lưu thông thông suốt.

Sau đây là một hình ảnh hoạt động của đoàn công tác:

(Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ATGT mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực cầu đường sắt Bắc Giang sông Thương)

(Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ATGT mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực cầu đường sắt Bắc Giang sông Thương).

(Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ATGT mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực cầu Hồ sông Đuống).

(Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm ATGT mùa mưa, lũ 2022 tại khu vực cầu Đuống sông Đuống).

Phòng VT-ATGT

Quay lại