Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Doanh nghiệp vận tải thủy có quyền yêu cầu thông báo luồng đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Theo Thông tư 19 của Bộ GTVT quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa (ĐTNĐ), có hiệu lực thi hành từ 15/9/2016, Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm công bố thông báo thường xuyên (1 lần/tháng) về luồng ĐTNĐ trên tuyến quốc gia, các Sở GTVT công bố luồng đường thủy địa phương.

10

Doanh nghiệp vận tải thủy có quyền yêu cầu thông báo luồng đường thủy - Ảnh minh họa

Nội dung thông báo luồng gồm các thông tin kỹ thuật của luồng đường thủy như: Độ cao mực nước, chiều sâu, cao độ đáy luồng, chiều cao tĩnh không thực tế và những lưu ý về ATGT đối với phương tiện thủy lưu thông trên tuyến có chuẩn tắc luồng hạn chế (bãi cạn, vật chướng ngại, công trình vượt sông, khu vực công trường đang thi công, TNGT....). Văn bản thông báo luồng phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang điện tử của cơ quan công bố, đồng thời phải gửi đến các cơ quan, đơn vị vận tải thủy.

Bên cạnh đó, các cơ quan trên có trách nhiệm thông báo luồng đường thủy đột xuất, định kỳ. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động GTVT ĐTNĐ được quyền yêu cầu các cơ quan trên thông báo luồng đường thủy; Đồng thời, có nghĩa vụ cung cấp thông tin nếu phát hiện chướng ngại vật mới xuất hiện trên luồng đường thủy. 

Hồng Xiêm

Quay lại