Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Dự án nạo vét luồng của 9 doanh nghiệp bị kiến nghị chấm dứt
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận việc chấm dứt thực hiện đối với 9 dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia theo hình xã hội hóa, do các dự án này đã quá thời hạn triển khai và không có khả năng hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án.


 Cục Đường thủy nội địa VN mong có sự giám sát rộng rãi của xã hội đối với các dự án nạo vét đường thủy

Cụ thể gồm các dự án nạo vét: sông Lô từ Km 36- Km44 do Công ty TNHH đầu tư thương mại Phúc Vinh đăng ký thực hiện; sông Lô từ Km 56- Km58 của Công ty CP đầu tư thương mại Thái An; vùng nước trước bến nhà máy đóng tàu sông Hồng của Liên danh Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông Hồng & Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Nam Cường; sông Hồng Km 177-Km 182 của Công ty CP đầu tư khai thác và phát triển khoáng sản sông Hồng; sông Đuống từ Km 3- Km14 của Công ty TNHH Song Lộc miền Bắc; sông Kinh Thầy đoạn Km 21+500- Km 24+500 của Công ty CP tư vấn thiết kế XD&TM Việt Nam; sông Văn Úc đoạn Km 2+500 – Km3 của Công ty TNHH MTV Đông Bắc Bộ thực hiện; sông Thái Bình Km 82- Km 93 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Vũ Gia; kênh Năng Gù- Thị Hòa từ Km 6+900 đến Km 14+400 của Công ty TNHH MTV Thanh Toàn.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, các dự án này được cho phép thời gian thực hiện đến cuối năm 2015; tuy nhiên đến nay các nhà đầu tư vẫn chưa ký hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng nhưng không hoàn thành được các thủ tục dự án tiếp theo như quy định.

Được biết, trong tháng 7 và 8/2015, đã có 2 dự án khác bị chấm dứt thực hiện do đã quá hạn cho phép nhưng chưa triển khai thi công.

Cũng nhằm nâng trách nhiệm của các nhà đầu tư dự án nạo vét đường thủy theo hình thức xã hội hóa, Cục Đường thủy nội địa VN còn đề nghị Bộ GTVT cho phép chấm dứt thực hiện đối với 21 dự án khác nếu đến ngày 31/12/2015 các chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục để triển khai theo tiến độ đã đăng ký.

Theo Huy Lộc (Báo Giao thông)

Quay lại