Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Hội nghị về công tác đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn giao thông ĐTNĐ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thảo luận Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021.

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì Hội nghị về Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2025 và các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn, Phan Văn Duy, Lê Minh Đạo; Lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực, Chi cục Đường thủy nội địa và đại diện phòng Tổ chức cán bộ, phòng Vận tải - An toàn giao thông.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ trình bày dự thảo Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngành Đường thủy nội địa giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030; Đại diện phòng Vận tải – An toàn giao thông trình bày các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021.

Sau khi nghe đại diện phòng chuyên môn trình bày và nghe ý kiến tham gia của các đại biểu đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực; các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021; Cục trưởng Bùi Thiên Thu kết luận:

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường thủy nội địa có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị Trường Cao đẳng nghề giao thông đường thủy I, II nghiên cứu ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa nhà Trường và các doanh nghiệp bảo trì, doanh nghiệp vận tải thủy nội địa nhằm nâng cao công tác phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành đường thủy nội địa; ngoài các ngành nghề chính về đường thủy nội địa các Trường cần nghiên cứu, bổ sung đào tạo các ngành nghề khác phù hợp với thực tiễn. Cục trưởng giao phòng Vận tải – An toàn giao thông rà soát, cập nhật chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện đảm bảo tiếp cận các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giao phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến của các Trường để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung nghề quản lý đường thủy vào danh sách các ngành nghề quốc gia; nghiên cứu, bổ sung chương trình đạo tạo, nâng cao nghiệp vụ đối với cảng vụ viên và công chức thanh tra của ngành.

Về các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021, Cục trưởng nhấn mạnh, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa là nhiệm vụ hàng đầu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Năm 2020, số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông đường thủy nội địa tăng, tập trung chủ yếu vào đối tượng là các phương tiện thô sơ, phương tiện dân sinh của người dân. Cục trưởng yêu cầu phòng Vận tải – An toàn giao thông, các đơn vị trực thuộc Cục tham mưu các giải pháp để rà soát, phân loại, đưa ra biện pháp quản lý hiệu quả, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt là đối với phương tiện thô sơ, phương tiện dân sinh trong năm 2021.

Phòng Vận tải và An toàn giao thông

Quay lại