Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Kết quả thi Công chức năm 2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Quyết định số 486/QĐ-CĐTNĐ về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Chi tiết kết quả: Xem và tải

Quay lại