Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Khan hiếm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Lãnh đạo Cục Đường thủy VN cảnh báo nguồn nhân lực thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất cho những tàu đăng ký SB...

19
Nguồn nhân lực thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất cho những tàu đăng ký SB có trọng tải từ 1.000 tấn đang thiếu nghiêm trọng - Ảnh minh họa

Tại hội nghị sơ kết một năm triển khai tuyến vận tải ven biển vừa tổ chức Đà Nẵng mới đây, lãnh đạo Cục Đường thủy VN cảnh báo nguồn nhân lực thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất cho những tàu đăng ký SB có trọng tải từ 1.000 tấn đang thiếu nghiêm trọng do "đào tạo không kịp".

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cho rằng, vì chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa, nên các cơ quan QLNN không thể tra cứu trực tuyến để xác minh tính xác thực khi phương tiện làm thủ tục vào và rời cảng. Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kiến nghị nên quy định định biên cho tàu theo chuyến hành trình.

Bởi đặc thù tuyến hành trình của các phương tiện VR-SB hoạt động chủ yếu là trên biển, dài ngày, liên tục… đòi hỏi phải có đầy đủ nhân lực để duy trì hoạt động của tàu theo ca trực với đầy đủ chức danh; Đồng thời phải đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho thuyền viên. Việc áp dụng định biên theo ca trực là không phù hợp với thực tế trên các tàu VR-SB; Điều đó gây khó khăn, lung túng cho các Cảng vụ Hàng hải khi kiểm tra, cấp giấy phép rời cảng cho các phương tiện tàu VR-SB do chưa có quy định cụ thể của pháp luật để tham chiếu. 

Theo Hằng Nga (Báo Giao thông)

Quay lại