Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Khảo sát tuyến luồng, kiểm tra công tác điều tiết bảo đảm giao thông trên tuyến đường thủy sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn và làm việc với đơn vị bảo trì đường thủy nội địa tại Hải Dương
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Cục trưởng Bùi Thiên Thu dẫn đầu Đoàn công tác cùng Chủ tịch Công đoàn Ngô Văn Quang, Lãnh đạo các phòng: Quản lý kết cấu hạ tầng, Kế hoạch - Tài chính, Vận tải - An toàn giao thông và Văn phòng Cục đã đi khảo sát tuyến, kiểm tra công tác điều tiết bảo đảm giao thông trên tuyến đường thủy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương và làm việc với Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 7 về công tác bảo trì đường thủy nội địa.  

 

Quá trình khảo sát thực tế trên các tuyến sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy, Cục trưởng yêu cầu Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa số 7 (đơn vị bảo trì trên tuyến) thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo trì hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy nội địa giúp phương tiện vận tải thủy giao thông qua khu vực được thông suốt, an toàn. Cục trưởng giao phòng chuyên môn thuộc Cục tham mưu văn bản yêu cầu lực lượng cảng vụ đường thủy nội địa trên địa bàn làm việc với các chủ cảng, bến thủy nội địa để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu tại các cảng, bến thủy nội địa đảm bảo màu sắc, kích thước theo quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường thủy nội địa.

Làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7, Cục trưởng đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo và người lao động Công ty trong công tác bảo đảm giao thông, bảo trì đường thủy nội địa năm 2020. Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 để phương tiện thủy lưu thông qua khu vực được thông suốt, an toàn; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc, Công ty cần kịp thời phản ánh với Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục để kịp thời giải quyết. Cục trưởng cũng đề nghị Công ty tham gia phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra, cảng vụ đường thủy trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

(Cảng thủy nội địa nhà máy nhiệt điện Hải Dương trên sông Kinh Thầy)

(Phương tiện lưu thông qua cụm cầu Lai Vu, sông Kinh Môn)

(Phương tiện điều tiết bảo đảm giao thông đường thủy nội địa trên sông Kinh Môn, Hải Dương)

Phòng Vận tải - An toàn giao thông

Quay lại