Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực đường thủy nội địa và kiểm tra an toàn giao thông một số cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phương tiện vận tải, vận tải hành khách trên đường thủy nội địa tại các tỉnh phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong các ngày, từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2022, Đoàn công tác của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực đường thủy nội địa và kiểm tra an toàn giao thông một số cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phương tiện vận tải, vận tải hành khách trên đường thủy nội địa khu vực phía Nam. Tham gia đoàn gồm có đại diện Phòng Vận tải - ATGT, Lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III, Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, IV, Thanh tra Sở GTVT các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các Cảng vụ Đường thủy nội địa địa phương khu vực phía Nam.

Tại buổi làm việc với các Sở, ban ngành và các doanh nghiệp chủ cảng, bến thủy nội địa và chủ phương tiện, đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có phương tiện thủy hoạt động trong vùng nội thủy (đặc biệt là phương tiện VR-SB) thực hiện các quy định về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực đường thủy nội địa và kiểm tra công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các tỉnh phía Nam.

Qua công tác kiểm tra, phổ biến và tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa (đặc biệt là các doanh nghiệp sở hữu phương tiện VR-SB) cũng đã hiểu thêm về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra.

Hình ảnh bến không phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Phòng VT-ATGT

Quay lại