Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Phương tiện thủy đóng mới tăng 173%
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Theo Cục Đăng kiểm VN, năm 2015 có sự tăng trưởng mạnh của phương tiện thủy đóng mới. 

6
Phương tiện thủy đóng mới tăng 173%

Cụ thể, có 4.217 phương tiện được thiết kế đóng mới với sự giám sát kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm, tăng 173% so với năm trước, trong đó nhiều nhất ở là Đồng bằng sông Cửu Long. Phương tiện đóng mới chủ yếu là vận tải hàng hóa các loại, trong đó có tàu hoạt động tuyến sông pha biển Quảng Ninh - Kiên Giang và các tuyến ven biển, với 824 phương tiện đã được thẩm định thiết kế (609 chiếc đang hoạt động, trong đó, 19 chiếc chuyên chở container). 

Được biết, trong năm 2015, ngành Đăng kiểm đã kiểm định gần 278.750 phương tiện thủy nội địa các loại. Riêng với phương tiện đóng mới, nhằm giám sát chặt chẽ phương tiện trong quá trình đóng mới, Cục Đăng kiểm VN đã chỉ đạo thống nhất nghiệp vụ giữa các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, ngăn chặn được tình trạng phương tiện đóng ở một địa phương sau đó đến đăng kiểm ở địa phương khác.

Quay lại