Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Trước 15/12, bàn giao đưa vào khai thác các gói thầu xây lắp trên tuyến Hành lang đường thủy Dự án WB6
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ GTVT vừa có công văn chấp thuận bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng các gói thầu xây lắp trên tuyến hành lang đường thủy số 1, Dự án WB6.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của Tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các gói thầu xây lắp giai đoạn 1 trên tuyến hành lang đường thủy số 1, Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6); ý kiến của Cục ĐTNĐ Việt Nam và Báo cáo của Ban QLCDA đường thủy. Sau khi xem xét, Bộ GTVT chấp thuận việc Ban QLCDA đường thủy bàn giao các gói thầu đã hoàn thiện công tác xây lắp và Hồ sơ hoàn công cho đơn vị quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa (Cục ĐTNĐ Việt Nam) quản lý, khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo an toàn thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến và thuận lợi cho công tác bảo quản, duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng.

Đồng thời giao Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban QLCDA đường thủy triển khai công tác bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng các gói thầu xây lắp trên hành lang đường thủy nội địa số 1 đã đủ điều kiện bàn giao, đảm bảo theo quy định hiện hành.

Ban QLCDA đường thủy có trách nhiệm hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu. Triển khai bàn giao cho Cục ĐTNĐ Việt Nam đưa vào khai thác, sử dụng các gói thầu xây lắp trên hành lang đường thủy số 1 đã được Bộ GTVT kiểm tra và đủ điều kiện theo quy định trước ngày 15/12/2015.

Bộ yêu cầu Ban QLCDA đường thủy đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác thi công trên hiện trường và hoàn thiện Hồ sơ hoàn công các gói thầu còn lại, tiếp tục bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 12/2015 (sau khi Hội đồng tổ chức kiểm tra).

Theo Cục QLXD&CLCTGT

Quay lại