Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Từ ngày 01/8/2022 Thành phố Hồ Chí Minh miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng cảng biển với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Phí Hạ tầng cảng biển).

(Ảnh sà lan chở container thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn)

Theo đó từ ngày 01/8/2022, hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng hóa quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất nhập khẩu ra vào cảng bằng các tuyến đường thuỷ theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy được miễn phí hạ tầng cảng biển.

Hàng xuất, nhập khẩu vận tải bằng đường thuỷ được giảm 50% mức phí. Ngoài ra, mức phí hàng hóa xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh hay địa phương khác cũng được điều chỉnh cùng một mức thu.

(Ảnh chụp Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND TP. Hồ Chí Minh)

Quyết định này của Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, sự lắng nghe góp ý của các cơ quan, Bộ, ngành và sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, của Chính quyền địa phương với các Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển vận tải hàng hoá bằng đường thủy, qua đó tận dụng được điều kiện tự nhiên của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long để gom hàng về cảng biển TP. Hồ Chí Minh thông qua hệ thống đường thủy, giúp giảm gánh nặng ngân sách đầu tư, bảo trì đường bộ, giảm tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí Logistics của Việt Nam

Đồng thời, thể hiện đầy đủ tinh thần, trách nhiệm của Việt Nam đối với các Điều ước quốc tế, trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy; cũng như phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải "giảm thị phần vận tải bằng đường bộ, tăng thị phần vận tải bằng đường sắt, đường thủy nội địa" và các chính sách thúc đẩy sự phát triển của giao thông vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quay lại