Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Xác minh tính pháp lý của bằng, chứng chỉ chuyên môn
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 840/CĐTNĐ-PTTV về việc xác minh tính pháp lý bằng, GCNKNCM, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên gửi Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Chi tiết Công văn: Xem và tải

Quay lại