Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam họp giao ban kiểm điểm công tác Quý III, 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 30/9/2022, thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Mình Toàn đã chủ trì cuộc họp giao ban (trực tuyến) kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác Quý III, 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

(Văn phòng báo cáo chung về kết quả công tác Quý III, 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022 của Cục)

Trong Quý III, 9 tháng năm 2022, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành hơn 2150 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN.

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của Bộ GTVT.

(Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến giao ban công tác Quý III, tháng 9 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2022)

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của các phòng, đơn vị, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn đã nhấn mạnh trong Quý III, 9 tháng năm 2022, các phòng, đơn vị thuộc Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác triển khai một số nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị vẫn chưa có sự gắn kết… Trong đó, lưu ý công tác xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật hải đảm bảo chất lượng, tiến độ; Các công trình không thường xuyên cần phải đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã ban hành; Hoàn thành nhiệm vụ hợp tác quốc tế của năm 2022,... Với các nhiệm cần phối hợp, các phòng, đơn vị cần chủ động rà soát thường xuyên, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

(Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp)

Chỉ đạo kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn phát biểu, khối lượng công việc trong các tháng cuối năm 2022 còn rất lớn, đề nghị công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong toàn Cục tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm và cả năm 2022.

 

 

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 124
Tổng số truy cập: 10460033