Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức cuộc họp kiểm điểm các công tác Quý I năm 2022
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 30/3/2022, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác Quý I năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, Đảng ủy, lãnh đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục.

Trong Quý I/2022, Cục bám sát các chương trình công tác của Bộ GTVT, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành hơn 500 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành; kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các VBQPPL, đảm bảo tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống KCHTGT ĐTNĐ; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong công tác quản lý, bảo trì; thúc đẩy hợp tác quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của Bộ GTVT, Cục đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết gần 1500 văn bản đến từ các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của các phòng, đơn vị, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Cục, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã nhấn mạnh trong Quý I, các phòng, đơn vị thuộc Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác triển khai một số nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị vẫn chưa có sự gắn kết… Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị cần tập trung đánh giá những hạn chế, tồn tại để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 4 và Quý II/2022, tập trung vào một số nội dung: công tác xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công tác quản lý vận tải, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, xử lý các vấn đề còn tồn động trong những thời gian trước đó…

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu, đề nghị công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong toàn Cục tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 4 cũng như Quý II/2022 để tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2022.

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 125
Tổng số truy cập: 8421103